Elbillading og strømforbruk

Mange vurderer å kjøpe elbil fremfor biler som går på fossilt drivstoff. Vi forteller deg det viktigste du trenger å vite om elbillading og strømforbruk, og hvordan du kan lade bilen hjemme på en trygg og effektiv måte.

Hvor mye koster det å lade en elbil?

Siden det er mange faktorer som spiller inn i regnestykket, vil det være vanskelig å gi et presist svar på hva det vil koste deg å lade elbilen i løpet av en måned eller per år.

NAF har imidlertid nylig gitt et priseksempel der elbilen lades hjemme via ladeboks. Strømstøtten fra staten er også med i beregningen, noe som bidrar til å redusere kostnadene.

Regnestykket tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig spotpris på kr. 2,00 per kilowattime. Dette er inklusiv nettleie og avgifter til staten. Beregningen inkluderer en årlig kjørelengde på 12.000 km, der forbruket på elbilen er 0,17 kWh per km.

 • For hjemmelading uten strømstøtte vil du ut fra dette måtte betale ca. 6500 kroner i året. Det utgjør kr. 541,- per måned.
 • Med hjemmelading inklusiv strømstøtte blir beløpet redusert til ca. 3500 kroner i året. Det er en månedskostnad på kr. 291,-.

Det vil dermed fremdeles lønne seg å kjøre elbil fremfor bensin- eller dieselbil, selv om strømprisene svinger kraftig i løpet av et år.

Generelt om elbiler, elbillading og strømforbruk

Stadig flere kjøper elbil, og ifølge Statistisk sentralbyrå ble det i 2021 registrert over 450.000 elbiler her i landet. Mange som planlegger å kjøpe elbil lurer imidlertid på hvor høyt strømforbruket er, og hva det vil koste med elbillading.

Det elektriske energiforbruket på en elbil oppgis i kWh/100 km. En middels stor elbil bruker vanligvis rundt 20 kWh per 100 km.

Det er en rekke forhold som spiller inn når det gjelder elbillading og strømforbruk, og de viktigste faktorene er følgende:

 • Årstid
 • Batterikapasitet
 • Type elbil
 • Strømprisene
 • Ladested

Årstid

En elbil bruker mer strøm når det er kaldt ute, noe som gjør at strømforbruket påvirkes av årstidene. Det er fordi batteriet trives best når temperaturen ligger mellom 25 – 30 grader C. Er det kuldegrader ute, må du regne med å lade elbilen oftere. Det fører igjen til et høyere strømforbruk.

En elbil har et høyere strømforbruk når det er kaldt ute. Er batteriet kaldt, vil det dessuten få redusert sin evne til å ta imot lading.

Batterikapasitet 

Elbiler har en batterikapasitet som varierer mellom 16 kWh og 100 kWh. Når det gjelder elbillading og strømforbruk er det størrelsen på batteriet som er avgjørende for hvor mye energi det kan lagre.

Jo større batterikapasitet, jo lengre rekkevidde vil elbilen ha. Du kan dermed kjøre lengre på samme lading med et batteri som har stor kapasitet, og redusere strømforbruket.

Type elbil 

Det er forskjellige typer ladere til de ulike elbilene på markedet. I hver elbil er det en ombordlader. De ulike biltypene har forskjellig effekt på sine ombordladere, og det kan variere mellom 3,3 kW og 22 kW. Derfor vil valg av biltype være avgjørende i forhold til elbillading og strømforbruk.

Strømprisene 

Siden dagens strømpriser svinger i takt med tilbud og etterspørsel på kraftbørsen Nord Pool, vil også prisen ved elbillading svinge. Særlig vinterstid kan det være høye strømpriser, og da vil det naturligvis bli dyrere å lade elbilen.

Også prisforskjellene i Norge på strøm har konsekvenser når det gjelder elbillading og strømforbruk. Landet er inndelt i 5 prissoner, og prisnivået er som oftest høyere i sør enn i nord.

En elbil har lave driftskostnader i forhold til biler som går på bensin eller diesel. Det gjelder selv om strømprisene til tider kan være svært høye. Under strømkrisen bidro strømstøtten fra staten til å holde driftskostnadene nede på elbil.

Elbilister får ikke lenger nyte godt av gratis parkering og bomavgift. Likevel lønner det seg å kjøre elbil fremfor biler med fossilt brensel. I tillegg foretrekker mange elbil av hensyn til miljøet.

Ladested

Ifølge Statistisk sentralbyrå lader 80% elbilen sin hjemme, da dette er ofte det beste og billigste alternativet. Prisen per kWh kan variere etter hvilken ladestasjon du benytter. Det er for eksempel en høyere pris å betale for lynlading enn for hurtiglading.

Som regel er det også dyrere å lade bilen som drop-in kunde på ladestasjoner enn om du er registrert kunde. De ulike ladeoperatørene tilbyr dessuten ulike rabatter og prisavtaler for sine kunder, noe som vil gjøre elbillading litt rimeligere.

Øvrig

Andre faktorer som påvirker elbillading og strømforbruk er blant annet kjørestil, føreforhold og hastighet. I tillegg vil bruk av varme og kjøling påvirke hvor ofte du har behov for å lade opp elbilen.

Lesetips:  Fjordkraft.no: – Strømforbruk for elbil

Nyttig å vite om elbillading og strømforbruk

Ved elbillading forsvinner noe av strømmen i varmetap. Du betaler med andre ord for strøm du ikke får utnyttet. Vanligvis vil dette varmetapet ligge et sted mellom 10 og 25%.

Det er også viktig å være klar over at at de ulike elbilene oppgir strømforbruk under kjøring, men ikke forbruket inkludert tap ved elbillading.

Elbilforhandlere anbefaler sine kunder å ikke lade batteriet på elbilen mer enn opptil 80 – 90%. Det er både for å spare batteriet, og fordi all ladingen fra 80 – 100% går tregere.

Hurtiglading vil slite mer på batteriet enn om du lader det med en hjemmeladeboks. Derfor bør du lade bilen hjemme så ofte som mulig.

Video som forklarer tips til hvordan spare strøm med elbillading

Brannsikkerhet og elbillading

Siden installasjonsnormen NEK 400 ble endret i 2022, er det ikke lenger tillatt å lade elbil i vanlig stikkontakt. Det er heller ikke forsvarlig å lade elbilen på en slik måte, både på grunn av brannfaren og fordi det kan oppstå jordingsfeil. Ved jordingsfeil kan du få elektrisk støt.

En elbil krever kraftigere jordfeilvern enn vanlige husholdningsapparater. I boliger er det installert jordfeilvern type A, mens elbillading krever type B.

For å unngå brannfare og jordingsfeil bør du kjøpe en fastmontert ladeboks som er beregnet for lading av elbil hjemme. En slik hjemmelader koster mellom kr. 10.000,- og 20.000,-, og krever installasjon av en elektriker.

Standarden gjelder kun nye installasjoner av ladepunkter i hjemmet til elbillading. Du bør derfor inkludere hjemmeladeren i budsjettet når du planlegger å kjøpe elbil. En hjemmelader er en ekstra kostnad ved kjøp av elbil, men installasjonen vil kunne øke verdien på boligen din.

Lad elbilen når strømprisene er lavest 

For å redusere strømregningen bør du foreta elbillading i det tidsrommet strømmen er billigst. Det er som regel på natten mellom kl. 22.00 og kl. 07.00. Dette skyldes at etterspørselen etter strøm er på sitt laveste på denne tiden, og prisene på kraftbørsen faller.

Om morgenen og på ettermiddagene er strømprisene på sitt dyreste. Du bør av den grunn sørge for å unngå å lade elbilen når etterspørselen etter strøm er høyest.

Husk at så lenge du har installert en hjemmelader, er det helt trygt å lade bilen om natten.

Tips: Se her hvor mye strøm ulike elektriske apparater bruker

Oppsummering

 • Du betaler per kilowattime når du lader elbilen.
 • Høyere strømpriser i Sør-Norge gjøre elbillading dyrere i denne delen av landet. I tillegg påvirkes elbillading og strømforbruk av årstid, batterikapasitet, prisnivået på strøm og hvilken type elbil du har.
 • Prisen per kWh kan variere etter hvilken ladestasjon du bruker. Det billigste alternativet er å lade elbilen hjemme med fastmontert ladeboks. Elbillading bør dessuten foregå om natten da strømprisene er lavest.
 • Det lønner seg å kjøre elbil fremfor bensin- eller dieselbil. Dette gjelder selv om spotprisen på strømbørsen Nord Pool svinger kraftig i løpet av et år.